Jdi na obsah Jdi na menu
 


Výskyt sukulentních rostlin

19. 8. 2010

Výskyt sukulentních rostlin

Sukulentní rostliny se kromě Antarktidy vyskytují na všech kontinentech. Jejich počet druhů se odhaduje na 10.000. Nejvíce se jich nachází v jižní Africe, kde se vyskytuje více než 3.700 druhů, a to přímo v masovém měřítku. Na místech nejbohatšího výskytu vytvářejí rostliny souvislé koberce porostů o ploše několika kilometrů. V období sucha přežívají nejrůznějším způsobem, ale po období zimních dešťů se některé oblasti jižní Afriky promění v nekonečné moře květů. Roste tam mnoho druhů nám známých aloí, gasterií, tlustic, pryšců, živých kamenů a jiných, pro obyvatele střední Evropy exotických, rostlin.
Další velice bohatou oblastí na sukulenty je ostrov Madagaskar, vzdálený od afrického kontinentu 400 kilometrů. Vývoj fauny a flory se vzhledem k dlouhodobé izolaci od kontinentu ubíral vlastní cestou. Proto se tu můžeme setkat s mnoha druhy vegetace, která se nevyskytuje nikde jinde na světě. Roste zde většina druhů pachypodií, z nichž některé jsou dnes již běžně dostupné na trhu a oblíbené pro tvary připomínající palmy s trnitým kmenem.
Třetí nejbohatší oblastí na výskyt sukulentních rostlin je severní Amerika, oblast Sonorské pouště, zasahující hluboko na území Mexika a USA. Je to domov mnoha kaktusů a zde je třeba připomenout, že kaktusy jsou také sukulentní rostliny. Americký kontinent je původní domovinou kaktusů. S některými druhy se můžete setkat i ve středomořské oblasti, v Africe i Asii, ale tam byly zavlečeny až v době následníků Kryštofa Kolumba.
Je zajímavé, že se sukulentní rostliny téměř nevyskytují na Sahaře, kde by se to dalo očekávat jako v jiných pouštních oblastech světa. A prakticky vůbec se neobjevují ani v Austrálii, kromě zavlečených opuncií, které se tam přemnožily a dělají vrásky místním obyvatelům (stejně jako králíci). Vývoj flóry Austrálie se ubíral jiným směrem. Rostliny se polopouštním podmínkám přizpůsobily změnou listů na tuhé kožovité, z nichž některé mají na povrchu vrstvičku vosku jako ochranu proti odparu.
Směrem k rovníku sukulentní rostliny mizí, s výjimkou několika druhů epifytně rostoucích, žijících v korunách stromů. Vlhké rovníkové klima svědčí deštným pralesům, kde jevu zvaného sukulence není zapotřebí. Počet sukulentních druhů výrazně mizí se zkracující se vzdáleností od jižního a severního pólu.
I v našich klimatických pásmech se vyskytují sukulentní rostliny. Bez poškození u nás venku přežívá zimu Yuca filamentosa a některé druhy kaktusů, především opuncie. Mnoho druhů skalniček je také sukulentních. Tyto rostliny k nám však byly zavlečeny.
K původním druhům, které se u nás odnepaměti vyskytují, patří netřesky a rozchodníky. I v našich klimatických podmínkách platí, že sukulenty vyhledávají suchá místa, jako například skalnaté vrcholky hor, štěrbiny skal apod., jinde své schopnosti přežít dlouhá období sucha nemohou využít a ostatní vegetace je zpravidla vytěsní.